کبلایی حمید پنجشنبه 19 فروردین 1395 08:38 ق.ظ نظرات ()

ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس شهدا را چیدند

عکس: حسین احمد نژاد