کبلایی حمید سه شنبه 10 فروردین 1395 08:29 ق.ظ نظرات ()


ساقی امشب باده در دف میکند
مستی ما را مضاعف میکند